minneslund

Minneslund

 

Här är minneslunden för de vackra hästar som inte finns med oss längre.

 

Darmen, valack.

 

Goliat, valack.